Dil Seçimi:

TEMİZLEME ÜNİTESİ

Radial Tarar

Buğday, arpa, mısır ve benzeri gibi yo-ğunluğu çok olan tahıl ürünlerinden, yoğunluğu az olan maddeleri ayırma-da kullanılır. Tahıl giriş kısmından vibro yediriciye doldurulur ve düzgün-ce hava kanalının genişliğine dağıtılır. Burada yatay aspirasyon kanalında ürün az yoğunluktaki materyallerden çiftli ayarlanabilir duvarından ayrış-tırılır. Temiz ağır yoğunluktaki ürün parmak valfler sayesinde makineden boşaltılır. Hava radyal fan sayesinde aspirasyon kanalına geri dönüşüm ya-par. Tekrar havanın %100’ünü çevirir. Fakat giriş taliyeli olmalıdır.(yani ma-kine boşa monte edilmiştir yada mer-kezi hava boşaltım sistemine bağlan-mıştır.)

Teknik tablo için tıklayın
Teklif İste

İletişim

İletişim bilgilerimiz için tıklayın. İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi

Filmi İzle

Bülten

Abone olmak için mail adresinizi bize gönderin

Katalog

Ürün kataloğumuzu incelemek ve indirmek için tıklayın Kataloğu İndir